analiza i klasifikacija podataka


analiza i klasifikacija podataka
• data analysis and classification

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • spektralan — spȅktrālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji pripada spektru, koji je dio spektra 2. koji se očituje kao različitost spektra, koji dopušta razna mišljenja i ravnopravne odnose u pogledima na probleme itd. [spektralna organizacija… …   Hrvatski jezični portal